preskoči na sadržaj
Vijesti

NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ice Škole

Na temelju članka 126. i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine,  broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,  16/12., 86/12., 126/12., 94/13, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19 i 64/20), Zakona o ustanovama (Narodne novine 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.) i čl. 78.  Statuta Škole, Školski odbor Osnovne škole Dragutin Tadijanović Slavonski Brod,  raspisuje

NATJEČAJ
za  imenovanje ravnatelja/ice Škole

Ravnatelj/ica Osnovne škole Dragutin Tadijanović (dalje: Škola) mora ispunjavati sljedeće nužne uvjete:  

1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u Školi, a koji može biti:

         a) sveučilišni diplomski studij ili
         b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
         c) specijalistički diplomski stručni studij,
         d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog  suradnika,               osim u slučaju iz članka 157.stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i
              obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (dalje: Zakon).

2) uvjete propisane člankom 106. Zakona

3) najmanje 8 godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje 5 godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

Osim osobe koja je završila neki od studija iz  točke 1. natječaja, ravnatelj/ica Škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova.

Iznimno,  osoba koja ne ispunjava uvjete iz članka 126. stavka 1. točke 1. ili stavka 2. Zakona o odgoju, može biti ravnatelj/ica Škole ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu (Narodne novine, broj: 59/90., 26/93., 27/93., 29/94., 7/96., 59/01., 114/01. i 76/05.).

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od pet  godina.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici sljedeću dokumentaciju:

  • životopis,
  • diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
  • domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu,
  • dokaz o položenom stručnom ispitu odnosno da je osoba oslobođena obveze polaganja,
  • dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis HZMO),
  • potvrda osnovne i/ili srednje škole o vrsti i trajanju poslova,
  • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju (ne starije od 30 dana),
  • dokaz o obavljanju poslova ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu za osobe koje se kandidiraju temeljem članka 126.  stavka 3.

            Kandidati koji se pozivaju na prednost pri zapošljavanju po posebnim propisima, moraju prilikom prijave na natječaj dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanja.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj: 121/17.), uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta,  priložiti i  dokaze propisane člankom  103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj: 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Uz prijavu na natječaj kandidat je uz potrebnu dokumentaciju dužan dostaviti program rada za mandatno razdoblje.

Dodatne kompetencije koje se vrednuju su poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima.

Poznavanje stranog jezika dokazuje se preslikom indeksa o završenom kolegiju stranog jezika, diplomom odnosno drugom ispravom o završenom studiju stranog jezika, uvjerenjem odnosno potvrdom ili drugom ispravom škole stranih jezika odnosno druge ovlaštene ustanove ili  pravne osobe za edukaciju stranog jezika o završenom  stranom jeziku te razini odnosno stupnju.

Osnovne digitalne vještine dokazuju se potvrdom odnosno uvjerenjem ili drugom ispravom institucije, preslikom indeksa o završenom kolegiju ili potvrdom  ustanove  ili ovlaštene pravne osobe za edukaciju u području informacijskih znanosti o završenoj edukaciji stjecanja digitalnih vještina, odnosno diplomom ili  drugom ispravom o završenom studiju iz područja informacijskih znanosti.

Iskustvo rada na projektima dokazuje se potvrdom, uvjerenjem ili drugom ispravom o obavljanju poslova na projektu.

Dokazi za vrednovanje dodatnih kompetencija dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08, 69/17), na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava kandidata je osam (8) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ i na mrežnim stranicama Škole.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet  (45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka  i rezultata natječaja.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Osnovna škola Dragutin Tadijanović, Naselje Andrije Hebranga 12/1, 35000 Slavonski Brod, u zatvorenoj omotnici s naznakom „natječaj za ravnatelja/icu  - ne otvaraj“.

KLASA:    112-07/20-01/2
URBROJ:   2178/01-23-01-20-1
Slavonski Brod, 10.06.2020.

Predsjednica Školskog odbora
Branka Radovanović
Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: Marina Bogdanić   datum: 10. 6. 2020.

Kalendar
« Prosinac 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji


Oglasna ploča

GDPR

Korisni linkovi


Tražilica

Anketa
Koji vam je najomiljeniji odmor učenika?

Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja

Forum

Arhiva dokumenata
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: nema podataka
preskoči na navigaciju